Kurza matematyka

Nie od dziś wiadomo, że rośnie nasza konsumencka świadomość. Dotyczy to praktycznie każdego z nas. Nasze wymagania i chęć spożywania coraz to lepszych produktów wyzwoliły potrzebę zróżnicowania produkcji jaj spożywczych. W obliczu takich faktów ich produkcja musiała wyewoluować. Stało się to koniecznością, która w konsekwencji doprowadziła do czegoś co można potocznie nazwać kurzą matematyką. Na skorupkach jaj pojawiły się enigmatyczne dla wielu konsumentów cyfry charakteryzujące rodzaj prowadzonej hodowli kur. Spójrzcie na to inaczej, w sposób bardziej analityczny. Wszak to Wasze wybory i Wasze potrzeby. Warto się więc z tym zapoznać, a na pewno warto to zapamiętać.

„0” chów ekologiczny: kury żyją w zgodnych z naturą warunkach i karmione są tylko i wyłącznie certyfikowanymi paszami ekologicznymi nie zawierającymi organizmów genetycznie modyfikowanych.

„1” chów na wolnym wybiegu: kury w ciągu dnia korzystają ze swobody przebywając na bogatym w roślinność wybiegu. Noc spędzają w kurnikach mogąc korzystać z grzęd i wybierać sobie miejsce gniazdowania.

„2” chów ściółkowy: kury przebywają w kurnikach bogato wyłożonych ściółką, gdzie mają dostęp zarówno do pożywienia i wody jak i do grzęd czy gniazd. Nie mają jednak możliwości korzystania z wybiegu. Nie ogranicza to jednak ich aktywności ruchowej, gdyż na każdą z nich przypada odpowiednia powierzchnia.

„3” chów klatkowy: kury z tego chowu niestety nie mają zbyt wiele swobody. Spędzają swoje życie w specjalnie przystosowanych klatkach. Karmione są najlepszymi paszami i zgodnie ze standardami wymagań w tym zakresie.