Jaja ściółkowe

Sławko - oferta - jaja z chowu ściółkoweg
Sławko - oferta - jaja z chowu ściółkoweg

W naszej stałej ofercie nie mogło zabraknąć również jaj z chowu ściółkowego. Produkcja jaj kurzych z tego chowu jest pierwszym krokiem naprzód, który różnicuje jaja z takiej hodowli od jaj pochodzących z chowu klatkowego. Słuszną decyzją jest więc ich produkcja. Nie tylko sama hodowla, ale i sposób utrzymywania stad, ich żywienie oraz region mają wpływ na ich jakość. Ma to wielkie znaczenie. Nasze kury przebywają w zamkniętych kurnikach, których powierzchnia wyłożona jest obficie ściółką i mają do dyspozycji grzędy. Kury mogą się swobodnie poruszać, ale nie mają dostępu do wybiegów poza pomieszczeniami w których przebywają. Ogromnego znaczenia nabiera więc sposób ich odżywiania. Sporządzone według naszych receptur pasze zdają świetnie egzamin dodając naszym jajom ściółkowym znakomitego smaku. Każdy szczegół w takiej hodowli ma znaczenie dla jakości o którą w sposób szczególny zabiegamy.