Jaja ekologiczne

Sławko - oferta - jaja z chowu ekologicznego
Sławko - oferta - jaja z chowu ekologicznego

Jaja ekologiczne to ponad wszystko etyczny i zgodny z naturą chów kur związany z brakiem antybiotyków w ich hodowli, brakiem jakichkolwiek pestycydów w pokarmie oraz brakiem organizmów genetycznie zmodyfikowanych w certyfikowanych paszach dla nich przeznaczonych. Jaja ekologiczne to jedyny produkt w asortymencie jaj pozbawiony GMO. W produkcji jaj ekologicznych zabronione jest stosowanie paszy zawierającej GMO. Zabronione jest też, nawet profilaktyczne, stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków. Nie wolno też stosować syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, zapraw nasiennych, sztucznych koncentratów, pasz przemysłowych czy promieni jonizujących. Te restrykcyjne przepisy dotyczące hodowli kur dających nam najcenniejsze jaja są skrupulatnie przestrzegane również u nas. W zamian za to otrzymujemy bardzo wysoką jakość jaj ekologicznych i ich wyśmienity wręcz smak. Ten asortyment znajduje się w naszej stałej ofercie.